λαμπρόρριζα

λαμπρόρριζα
η
ζωολ. γένος κολεόπτερων εντόμων τής οικογένειας λαμπυρίδες.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. lamprorhiza < lampro- (< λαμπρός) + rhiza (< ρίζα)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”